Tábor 2018 - Ve stínu koruny Na tábor se těší každý skaut, skautka, vlče i světluška – hlavně na společně strávených 14 dní se svými kamarády při učení se nových věcí. Dne 7.7. 2018 jsme se sešli u autobusu,... více

Nejbližší akce

Zábavné odpoledne pro děti


Celostředisková výprava - historie skautingu

Na celostřediskovou výpravu jsme se sešli v hojném počtu téměř 140ti lidí v pátek na hlavním nádraží a vyrazili jsme, roztahaní asi po třech vagónech, směrem na Strakonice. Tam jsme jako obvykle došli do známé klubovny a začali vybalovat. Téma celostřediskovky bylo zaměřené na historii českého skautingu, což děti poznaly hned po večeři a to tak, že mladší společně se Svojsíkem založili šest prvních oddílů a vyrobili si pro ně vlajky. Zato starší děti jely do „Anglie“ za sirem Robertem Baden- Powellem a cestou obcházely body a plnily různé úkoly. Jedním z nich bylo donést rozbalenou čokoládu zpět do klubovny, aniž by byla snědena, což nemálo jedincům dělalo potíže. Nakonec však všechny skupiny dorazily a unavení jsme šli na kutě. Po rozcvičce se Svojsíkem přišlo na řadu období první republiky a s tím i Skautská pošta. Děti běhaly klidnější částí města s dopisy, chytaly se navzájem a celkově soupeřily, kdo donese víc dopisů. Na některých byly i nějaké informace o tom, jaké výhody a povinnosti měli skauti-kurýři. Poté, s malým časovým skokem, šly děti společně se Svojsíkem stavět tábory a hrát různé skautské hry. Naneštěstí to bylo dobou, kdy byl skauting poprvé zakázán, a příslušníci gestapa začali pomalu rušit všechny tábory. Avšak Skauti hrdě pokračovali s podporou nebojácného Svojsíka. Bohužel se to neobešlo bez obětí. Mnozí ze starších skautů byli zatčeni či zadrženi, stejně, jako to bylo v reálné historii. Po obědě a dalším časovém skoku byly děti přeneseny do doby, kdy byl skauting obnoven a tak zažily první Svojsíkům závod, kde plnily všemožné úkoly, avšak jen málo skupin stihlo za krátký čas obejít všechny stanoviště. Pak následoval další zákaz skautingu s dalším časovým skokem a děti byly v období, kdy Čechy byly pod komunisty a musely připravovat vlasteneckou nástěnku - avšak tajně přitom přenášely věci na přípravu nového tábora. To však dělaly jen mladší děti, zatímco starší sledovaly film o skautské historii. Po večeři byla menší hra zaměřená na funkce ve středisku a lidi, kteří je vykonávají. V neděli ráno se šlo tradičně na mši, pak už byl jen úklid, oběd a cesta vlakem zpět do Plzně. 

 

Fanda 

Vedoucí oddílu

Kryštof Lachman
tel: 777 698 717
pardi@skaut.cz

Klubovna na Slovanech

Najdete nás v areálu zahrady dominikánského kláštera na Jiráskově náměstí v Plzni.

Tábor u Mileva

Každoročně pořádáme tábor na krásném břehu říčky Úhlavky, nedaleko obce Milevo u Kladrub.