Podzimní prázdniny s Asterixem a Obelixem Mnoho Galských bojovníků a bojovnic bylo dne 26.10. 2017 povoláno na Hlavní nádraží města Plzně, aby se vydali do jedné malé Galské vesnice (která doposud odolávala Římským dobyvatelům)... více

Nejbližší akce

Podzimní prázdniny 2017


Celostředisková výprava - historie skautingu

Na celostřediskovou výpravu jsme se sešli v hojném počtu téměř 140ti lidí v pátek na hlavním nádraží a vyrazili jsme, roztahaní asi po třech vagónech, směrem na Strakonice. Tam jsme jako obvykle došli do známé klubovny a začali vybalovat. Téma celostřediskovky bylo zaměřené na historii českého skautingu, což děti poznaly hned po večeři a to tak, že mladší společně se Svojsíkem založili šest prvních oddílů a vyrobili si pro ně vlajky. Zato starší děti jely do „Anglie“ za sirem Robertem Baden- Powellem a cestou obcházely body a plnily různé úkoly. Jedním z nich bylo donést rozbalenou čokoládu zpět do klubovny, aniž by byla snědena, což nemálo jedincům dělalo potíže. Nakonec však všechny skupiny dorazily a unavení jsme šli na kutě. Po rozcvičce se Svojsíkem přišlo na řadu období první republiky a s tím i Skautská pošta. Děti běhaly klidnější částí města s dopisy, chytaly se navzájem a celkově soupeřily, kdo donese víc dopisů. Na některých byly i nějaké informace o tom, jaké výhody a povinnosti měli skauti-kurýři. Poté, s malým časovým skokem, šly děti společně se Svojsíkem stavět tábory a hrát různé skautské hry. Naneštěstí to bylo dobou, kdy byl skauting poprvé zakázán, a příslušníci gestapa začali pomalu rušit všechny tábory. Avšak Skauti hrdě pokračovali s podporou nebojácného Svojsíka. Bohužel se to neobešlo bez obětí. Mnozí ze starších skautů byli zatčeni či zadrženi, stejně, jako to bylo v reálné historii. Po obědě a dalším časovém skoku byly děti přeneseny do doby, kdy byl skauting obnoven a tak zažily první Svojsíkům závod, kde plnily všemožné úkoly, avšak jen málo skupin stihlo za krátký čas obejít všechny stanoviště. Pak následoval další zákaz skautingu s dalším časovým skokem a děti byly v období, kdy Čechy byly pod komunisty a musely připravovat vlasteneckou nástěnku - avšak tajně přitom přenášely věci na přípravu nového tábora. To však dělaly jen mladší děti, zatímco starší sledovaly film o skautské historii. Po večeři byla menší hra zaměřená na funkce ve středisku a lidi, kteří je vykonávají. V neděli ráno se šlo tradičně na mši, pak už byl jen úklid, oběd a cesta vlakem zpět do Plzně. 

 

Fanda 

Vedoucí oddílu

Kryštof Lachman
tel: 777 698 717,
pardi.skaut@gmail.com

Klubovna na Slovanech

Najdete nás v areálu zahrady dominikánského kláštera na Jiráskově náměstí v Plzni.

Tábor u Mileva

Každoročně pořádáme tábor na krásném břehu říčky Úhlavky, nedaleko obce Milevo u Kladrub.